amir
PRESIDENT AMIR RAI
ashok
STATION MANAGER ASHOK SAMPANG RAI
nirmala
MARKETING MANAGER NIRMALA RAI
muna
TECHNICIAN CHIEF MUNA TAMANG
RJ / Technician BIVEK NEUPANE
NEWS DESK BIVEK NEUPANE

 

longsing
PROGRAM PRESENTER LONGSING SHRESTHA
DHANN
NEWS DESK DHAN KUMAR MAGAR
SACHIN
PROGRAM PRESENTER SACHIN RAI

 

SANAM
PROGRAM PRESENTER SANAM ROKKA

 

 

himal
PROGRAM PRESENTER HIMAL DIP SHANKAR

DHANDHAN